Verejné obstarávanie

Prieskum trhu
Výzvy na predkladanie ponúk a prílohy

Predmet zákazky 

Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov – nákup športovej výbavy

27.02.2020
Výzva a prílohy – Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov – nákup športovej výbavy

Viac nájdete v priložených dokumentoch

Vyzva_na_predkladanie_ponuk

Priloha_c._1.-Cenova_specifikacia_tovarov

Priloha_c._2-Navrh_na_PK 

 

 

11.03.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov – nákup športovej výbavy

Viac nájdete v priloženom dokumente

Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk